ADA Ruotolo, Jing-Li Zhang, Chuan Zheng, Def. Att. Joe Miller, Kwong Allen Yeung, David Tsai, Kuang-Shin Lin, Judge G. Donald Haneke.

Defendants Jing-Li Zhang, Da-Chuan Zheng, Kwong Allen Yeung, David Tsai, and Kuang-Shin Lin were charged with attempting to smuggle high-technology military equipment to China. Judge G. Donald Haneke and Assistant U.S. Attorney Andrew K. Ruotolo Jr. also appear in the sketch.

Date: 

1984

Size: 

32.75 x 49.75

Subjects: 

Collection Information

Box: 

15

Folder: 

65

Identifier: 

1636